Gwarancja i serwis

GWARANCJA I SERWIS

Czas na reklamację: 12 miesięcy

 

W celu złożenia reklamacji towaru, prosimyo kontakt pod adresem aluppi@aluppi.pl i podanie danych kontaktowych lub bezpośredni kontakt pod nr tel. 502 78 55 44. Urządzenie należy odesłać w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami. Paczkę przed wysyłką należy zabezpieczyć w sposób umożliwiający jej bezpieczne przetransportowanie.

 

Adres do wysyłki
Aluppi

ul. Owsiana 63

87-100      Toruń

 

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym
(w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

Karo Robert Raniszewski gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że przy normalnym użytkowaniu produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres wyżej wymieniony. Karo `Robert Raniszewski nie gwarantuje, że działanie produktu będzie nieprzerwane lub wolne
od błędów. Firma Karo Robert Raniszewski nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących użytkowania produktu.

Gwarancja

W przypadku otrzymania przez Sklep uzasadnionego roszczenia, wynikającego z usterki produktu w Okresie Gwarancji, firma Karo Robert Raniszewski., według własnego uznania i w zakresie dozwolonym przez prawo, naprawi produktu bezpłatnie, użyje nowych lub odnowionych części zamiennych, zastępując wadliwy produkt odnowionym lub nowym sprzętem.

Jak uzyskać usługę gwarancyjną

W celu złożenia reklamacji towaru prosimy o kontaktpod adresem aluppi@aluppi.pl i podanie danych kontaktowych
lub bezpośredni kontakt pod nr tel. 502 78 55 44. Po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem odesłanie towaru
w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz oryginalną kartą
gwarancyjną. Paczkę przed wysyłką należy zabezpieczyć w sposób umożliwiający jej bezpieczne przetransportowanie.